MGF REAL ESTATE

Главните активности на компанијата се однесуваат на создавање на исклучително квалитетни комерцијални, резиденцијални и деловни објекти, секогаш, со посебна грижа за зачувување на околината. Со искуство поголемо од 10 години во областа, компанијата поседува сериозно портфолио на различни видови објекти.

Најголемиот фокус при создавањето на квалитетни објекти, компанијата секогаш го става на клиентите како најважен фактор со кој долги години се одржува исклучителна врска.

Помеѓу најзначајните проекти би ги споменале само Трговскиот центар Skopje City Mall, Станбено-деловен објект Skopje City Tower, Управна зграда на ProCredit Banka, Управна зграда на A1 Македонија, Станбено-деловен комплекс Проект Гранд и многу други.

MGF REAL ESTATE
PORTFOLIO

Станбено-деловен комплекс Гранд Скопје

Трговски центар Skopje City Mall

Управна зграда на A1 Македонија

Управна зграда на ProCredit Banka

Станбено-деловен објект Skopje City Tower