Управна зграда на ProCredit Banka

Самиот факт што централната зграда на Прокредит Банка во населба Карпош е првиот објект во Македонија што добил меѓународен сертификат EDGE кој се доделува на објекти целосно изградени со користење на енергетско ефикасни материјали и опрема, доволно говори за важноста и големината на истиот. За разлика од сето она што досега сме го виделе како класичен објект на институција од ваков објект, Управната зграда на Прокредит Банка беше вистинско динамично освежување и една сосема нова димензија на банкарското работење и уживање во истото. Со сосема отворени и светли канцеларии, како и надворешен дел за оддишка, објектот на банката без сомнение е еден од највпечатливите и најурбаните во градот.